Phá rừng, "săn" địa sâm

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Con sâm đất như con giun, có tác dụng làm tơi xốp đất, giúp cây phát triển nhanh. Sâm đất bị khai thác nhiều đồng nghĩa với việc nhiều cánh rừng trồng lâu năm và tái sinh bị tàn phá.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/99725.cand