Phá hai đường dây ma túy lớn tại Đà Nẵng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Những đối tượng bị bắt trong chuyên án này là những đại lý lớn chuyên cung cấp ma túy, thuốc lắc trên địa bàn Đà Nẵng...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2008/9/3/259716.tno