Phá đường dây lừa "chạy" vào trường Công an

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Lê Văn Tư, Phạm Xuân Phương, Lê Đăng Tuấn ở huyện Chơn Thành, Bình Phước đã tìm mọi cách làm cho bị hại tin chúng có khả năng xin cho con em họ vào trường Đại học An ninh, không qua thi tuyển, chi phí lo cho mỗi trường hợp để được vào học là 70 triệu đến 100 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/4/111653.cand