Nếu MU thua Liverpool 0-3…

Nếu MU thua Liverpool 0-3…

Cựu danh thủ của Arsenal, Paul Merson đặt câu hỏi, nếu Manchester United thua Liverpool 0-3 thì mọi thứ sẽ...