Palit tung ra card đồ họa GeForce GTX 280 và GTX 260

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Khi NVIDIA vừa đưa ra GPU dòng GTX 200, Palit đã nhanh chóng đưa bộ xử lý đồ họa này vào 2 sản phẩm mới nhất của mình vào ngày 17/6/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10425&t=pcolarticle