Oracle ADF có thể hỗ trợ Microsoft Silverlight

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Oracle có thể dành chỗ trong framework phát triển ứng dụng Oracle ADF (Application Development Framework) cho công nghệ trình diễn Silverlight mới của Microsoft nếu thị trường có nhu cầu.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9528&t=pcolarticle