Opera bắt tay với Haute Secure

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Nhằm tăng cường khả năng phòng chống phần mềm ác ý, Opera vừa hợp tác cùng Haute Secure ngày 6/6/2008 để cải tiến công nghệ Fraud Protection cho trình duyệt của mình.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10343&t=pcolarticle