Ông Nguyễn Phước Toàn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam

Chiều 20/5, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) đã trao quyết định kiện toàn và bổ nhiệm lại cán bộ Trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam. Theo đó, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phước Toàn - Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng và Phát triển đô thị phía Nam. Đồng thời giao nhiệm vụ ông Nguyễn Phước Toàn phụ trách, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm thuộc Cục Quản lý hoạt động xây dựng kể từ ngày 18/5 đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Ông Nguyễn Phước Toàn (áo trắng) nhận quyết định bổ nhiệm từ lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Ông Nguyễn Phước Toàn (áo trắng) nhận quyết định bổ nhiệm từ lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Phước Toàn, ông Phạm Như Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng đề nghị trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết, từng bước đưa trung tâm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống người lao động. Khẩn trương hoàn chỉnh các quy chế để lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng xem xét ban hành để trung tâm hoạt động. Tiếp tục duy trì các mối quan hệ, mở rộng hợp tác tìm kiếm các hợp đồng, việc làm. Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng luôn sẵn sàng đồng hành và kịp thời cùng Trung tâm giải quyết những khó khăn bất cập để phát triển ổn định.

Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam.

Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam.

Xúc động nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Toàn cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông Nguyễn Phước Toàn hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để xây dựng Trung tâm phát triển ổn định bền vững, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động.

Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Văn phòng Bộ Xây dựng, tập thể người lao động Trung tâm và đơn vị bạn chúc mừng bổ nhiệm và kiện toàn lại Trung tâm.

Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Văn phòng Bộ Xây dựng, tập thể người lao động Trung tâm và đơn vị bạn chúc mừng bổ nhiệm và kiện toàn lại Trung tâm.

Ông Nguyễn Phước Toàn sinh ngày 6/2/1986, quê quán tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Phước Toàn tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt (Học viện Kỹ thuật quân sự).

Cao Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ong-nguyen-phuoc-toan-giu-chuc-pho-giam-doc-trung-tam-tu-van-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-phia-nam-375751.html