Ông Lưu Trung Thái tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội

HĐQT Ngân hàng Quân đội (MB) nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 11 thành viên, trong đó ông Lưu Trung Thái tiếp tục là chủ tịch.

Ngày 15-6, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức.

Sau khi hoàn tất thủ tục lựa chọn ứng viên và báo cáo Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định, MB đã trình đại hội cổ đông thông qua số lượng và tiến hành công tác bầu cử.

Cơ cấu HĐQT gồm 11 thành viên, trong đó có 4 thành viên kế thừa từ nhiệm kỳ trước đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, ông Lưu Trung Thái được tín nhiệm bầu tiếp tục là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này này nhiệm kỳ mới.

Ông Lưu Trung Thái sinh năm 1975 và đã có hơn 26 năm gắn bó với MB.

Ông Lưu Trung Thái tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Lưu Trung Thái tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2024-2029

Giai đoạn 2013-2017, ông Thái tham gia thực hiện tái cấu trúc các công ty thành viên, góp phần xây dựng hệ sinh thái tập đoàn tài chính đa năng với 6 công ty thành viên hoạt động an toàn, bền vững. Tháng 1-2017, ông Thái đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MB, trước khi giữ vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng này nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Vũ Thị Hải Phượng tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới.

Trong 7 gương mặt nhân sự mới tham gia vào HĐQT, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc, là nhân sự đã gắn bó 19 năm với MB, có nhiều kinh nghiệm điều hành kinh doanh ngân hàng và đạt thành tích xuất sắc. Năm 2023, ông Ánh được HĐQT tín nhiệm bổ nhiệm là Tổng giám đốc, điều hành MB hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh được đại hội cổ đông giao năm 2023.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MB gồm 5 thành viên, trong đó có 3 nhân sự kế thừa từ nhiệm kỳ trước tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ mới.

Các thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ mới

Các thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ mới

Theo MB, các nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát được bầu là các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, uy tín và có kinh nghiệm trong quản trị điều hành doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo tiêu chuẩn cao, phát triển bền vững, bảo đảm lợi ích cổ đông.

"Việc lựa chọn cũng bảo đảm tính đa dạng về kinh nghiệm, độ tuổi, giới tính; tính độc lập, có tính kế thừa cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và văn hóa làm việc tại ngân hàng" - MB thông tin.

Liên quan đến kết quả kinh doanh, quý I/2024, MB báo lãi trước thuế gần 5.800 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Giá cổ phiếu MBB của ngân hàng này đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 23.100 đồng/cổ phiếu.

Thái Phương, Ảnh: Bình An

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ong-luu-trung-thai-tiep-tuc-lam-chu-tich-hdqt-ngan-hang-quan-doi-196240615160715639.htm