Ông hoàng bất động sản Hong Kong (phần 1)

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Nếu như tính cẩn trọng của Lý Gia Thành đã đem lại thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhựa trước đây, thì nay, trong lĩnh vực bất động sản...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/bdsthegioi/2008/05/09/095309/7801