Ổn định thị trường vàng: Kiên quyết rút giấy phép kinh doanh vàng nếu không thực hiện quy định hóa đơn điện tử

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp khắc phục ngay và luôn chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và thế giới, ổn định thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: Giang Huy

Ngân hàng Nhà nước tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng. Ảnh: Giang Huy

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, ổn định thị trường vàng, tỉ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm cho thấy nhiều kết quả tích cực, nhất là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và tăng lên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Điều 18 Nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước (trong đó đã quy định rõ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định phương án can thiệp cụ thể bao gồm: thời điểm, khối lượng, giá vàng, hình thức can thiệp…) và quy định pháp luật có liên quan, thực hiện ngay các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường vàng theo quy định và phải bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, cách thức triển khai không phù hợp, giảm hiệu quả các công cụ điều hành của Nhà nước.

Ngoài ra, có giải pháp hiệu quả, kịp thời, khắc phục ngay và luôn tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới bằng các công cụ hiện hành và đề cao trách nhiệm theo thẩm quyền; đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Đặc biệt không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả điều hành, bình ổn thị trường vàng.pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường vàng, bảo đảm kịp thời, hiệu quả hơn nữa; chú trọng công tác thông tin truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, không để vàng hóa nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và việc điều hành chính sách tiền tệ.

Ổn định thị trường vàng: Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5/2024

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vàng, các ngân hàng thương mại có hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, vàng miếng SJC để chỉ đạo, nghiêm cấm việc lợi dụng thao túng thị trường và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật.

Khẩn trương thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản có liên quan, hoàn thành trong tháng 5/2024.

Cùng với đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng theo quy định.

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế theo từng lần trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/6/2024.

Kiên quyết rút, thu hồi ngay giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử và xử lý theo pháp luật hiện hành.

Trang Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/on-dinh-thi-truong-vang-kien-quyet-rut-giay-phep-kinh-doanh-vang-neu-khong-thuc-hien-quy-dinh-hoa-don-dien-tu-179240519151056029.htm