Gắn kết hợp tác xã với OCOP

Gắn kết hợp tác xã với OCOP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn

Yên Bái: 5 sản phẩm được xây dựng thành sản phẩm OCOP 3 sao

Yên Bái: 5 sản phẩm được xây dựng thành sản phẩm OCOP 3 sao

Lên xứ bưởi Hà Tĩnh thưởng thức giò me chuẩn 3 sao

Lên xứ bưởi Hà Tĩnh thưởng thức giò me chuẩn 3 sao

Bài 4: Kỳ vọng những sản phẩm OCOP

Bài 4: Kỳ vọng những sản phẩm OCOP

Lễ hội cây ăn quả có múi sẽ diễn ra tại Hòa Bình

Lễ hội cây ăn quả có múi sẽ diễn ra tại Hòa Bình

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương có biển hiệu riêng

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương có biển hiệu riêng

Người đưa khổ qua rừng thành đặc sản địa phương

Người đưa khổ qua rừng thành đặc sản địa phương

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Dàn chim 'khủng' xuất hiện giữa phiên chợ Nông sản và thông điệp cần suy ngẫm

Khai mạc tuần lễ trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn khu vực phía Bắc

Khai mạc tuần lễ trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn khu vực phía Bắc

Miến So: Từ thần tích ngàn năm đến sản phẩm OCOP

Miến So: Từ thần tích ngàn năm đến sản phẩm OCOP

100 gian hàng đặc sản cả nước tham gia phiên chợ kết nối giao thương tại Hà Nội

100 gian hàng đặc sản cả nước tham gia phiên chợ kết nối giao thương tại Hà Nội

Các địa phương triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Các địa phương triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

Phiên chợ OCOP hút khách Hà Nội

Phiên chợ OCOP hút khách Hà Nội

Khai mạc phiên chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP

Khai mạc phiên chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP

3 vạn lượt người tham quan, mua sắm tại hội chợ OCOP lần đầu tiên tại Hà Nội

3 vạn lượt người tham quan, mua sắm tại hội chợ OCOP lần đầu tiên tại Hà Nội

Thái Nguyên gia tăng giá trị sản phẩm địa phương

Thái Nguyên gia tăng giá trị sản phẩm địa phương

An Giang với chương trình mỗi xã một sản phẩm

An Giang với chương trình mỗi xã một sản phẩm

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh xúc tiến, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh xúc tiến, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Người dân, các địa phương kỳ vọng vào Chương trình OCOP Nghệ An

Hải Dương ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Hải Dương ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Cùng làm giàu trên quê hương

Cùng làm giàu trên quê hương

Trên 100 gian hàng tham gia phiên chợ kết nối giao thương sản phẩm OCOP

Sức sáng tạo trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Sức sáng tạo trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Thiết kế bao bì sản phẩm đặc trưng vùng miền phải tạo cảm xúc tò mò với khách hàng

Thiết kế bao bì sản phẩm đặc trưng vùng miền phải tạo cảm xúc tò mò với khách hàng

Kết nối sản phẩm hàng việt để thu hẹp khoảng cách vùng miền

Kết nối sản phẩm hàng việt để thu hẹp khoảng cách vùng miền

Huyện Thiệu Hóa quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Huyện Thiệu Hóa quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miền

Kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miền

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh

Đà Nẵng: Tập trung xây dựng các nhóm ngành hàng OCOP chủ lực

Đà Nẵng: Tập trung xây dựng các nhóm ngành hàng OCOP chủ lực

Gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Bắc Ninh: 27 sản phẩm được tiêu chuẩn hóa theo chương trình OCOP

Bắc Ninh: 27 sản phẩm được tiêu chuẩn hóa theo chương trình OCOP

Châu Phú có 2 sản phẩm thuộc đề án 'Mỗi xã một sản phẩm'

Châu Phú có 2 sản phẩm thuộc đề án 'Mỗi xã một sản phẩm'

Dê núi Lâm Bình, cam Hàm Yên, mật ong Tuyên Quang thành sản phẩm OCOP

Dê núi Lâm Bình, cam Hàm Yên, mật ong Tuyên Quang thành sản phẩm OCOP

Quảng Nam: Nâng cấp 130 sản phẩm OCOP thế mạnh

Quảng Nam: Nâng cấp 130 sản phẩm OCOP thế mạnh