Oằn lưng những gánh đồng nát

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ở tận các ngõ ngách, những người thua mua đồng nát cũng “len” vào cho bằng được. Số lượng người thu mua đồng nát có thể nói đông nhất trong các nghề mua, bán “rao” ở Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=69936