O2 triển khai gói dịch vụ 3 trong 1: Băng rộng trong nhà, 3G và WiFi

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Tới nay, O2 đã trở thành nhà cung cấp băng rộng đầu tiên trên thế giới có thể cung cấp truy nhập Internet tốc độ cao trong nhà và khi di chuyển với một gói dịch vụ kết hợp 3 trong 1: Băng rộng trong nhà, 3G và WiFi....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=15259