Nước cờ nào cho Hillarry Clinton?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) “Tôi bước vào cuộc đua này để chiến thắng”, đó là tuyên bố mạnh mẽ của cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ hôm 20.1. Và bà đã thua.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/6/4/242802.tno