Tập trung cao, quyết tâm đưa Hương Sơn về đích huyện NTM trong quý II/2021

Tập trung cao, quyết tâm đưa Hương Sơn về đích huyện NTM trong quý II/2021

Để hoàn thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) trong quý II/2021, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tiếp...
Phú Điền - xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Phú Điền - xã đầu tiên của huyện Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Để Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Để Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao

Xã nông thôn mới nỗ lực lên phường

Xã nông thôn mới nỗ lực lên phường

Đã có hơn 5.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đã có hơn 5.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đề nghị công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đề nghị công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hậu Giang: Hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới

Hậu Giang: Hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới thực chất

Xây dựng nông thôn mới thực chất

Thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao tại Nhơn Nghĩa và Giai Xuân

190 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

190 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Vĩnh Phúc: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Vĩnh Phúc: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Ninh: 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Quảng Ninh: 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Đổi thay vùng quê An Bình

Đổi thay vùng quê An Bình

Đề nghị xét công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

Đề nghị xét công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới

Xã Tam Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Móng Cái nâng cao chất lượng, tiêu chí nông thôn mới

Móng Cái nâng cao chất lượng, tiêu chí nông thôn mới

Khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao ở Nam Trực

Khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao ở Nam Trực

Ðẩy mạnh hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Ðẩy mạnh hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Huy động gần 233 tỷ đồng thực hiện tiêu chí Giao thông

Huy động gần 233 tỷ đồng thực hiện tiêu chí Giao thông

Xã biên giới đầu tiên ở Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới

Xã biên giới đầu tiên ở Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội: Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Thạch Thất đặt mục tiêu không còn hộ nghèo đến năm 2025

Hà Nội: Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Thạch Thất đặt mục tiêu không còn hộ nghèo đến năm 2025

Thạch Thất đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nam: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nam: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới