Chuẩn bị chu đáo lễ tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chuẩn bị chu đáo lễ tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

'Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc'

'Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc'

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng tham dự Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng tham dự Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc

Thủ tướng tham quan triển lãm 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng dự khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày mai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm Nông thôn mới

Thủ tướng dự hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới ở Hải Phòng

Ngày 18/10 diễn ra Hội nghị toàn quốc về tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới Đông Nam Bộ và ĐBSCL