Nộp ngân sách nhà nước hơn 2.175 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe ô-tô

Sáng 23/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lãnh đạo Bộ Công an vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô-tô Phiên đấu giá thứ tư. Danh sách biển số sẽ được niêm yết từ ngày 25/5.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông trao biển số 99A-666.66 cho chủ nhân đấu giá thành công. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông trao biển số 99A-666.66 cho chủ nhân đấu giá thành công. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Theo đó, số lượng biển số xe ô-tô đưa ra đấu giá là 339.780 biển số, trong đó, thành phố Hà Nội có 60.230 biển số, Thành phố Hồ Chí Minh có 34.520 biển số. Các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi địa phương hơn 12.000 biển, thành phố Hải Phòng 10.720 biển số...

Giá khởi điểm của một biển số xe ô-tô đưa ra đấu giá là 40 triệu; tiền đặt trước bằng với mức giá khởi điểm này và bước giá là 5 triệu.

Các cuộc đấu giá biển số xe ô-tô vẫn diễn ra theo hình thức trực tuyến, phương thức đấu giá là trả giá lên. Mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện đều được quyền tham gia đấu giá biển số xe ô-tô theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an…

Sau 140 ngày triển khai thực hiện đấu giá biển số xe ô-tô, đến ngày 23/5/2024, đã có 691.272 biển số được đưa ra đấu giá. Tổng số biển đấu giá thành công là 23.940 biển;

Tính đến ngày 23/5, tổng số tiền trúng đấu giá biển số xe ô-tô đã thu được để nộp ngân sách nhà nước là hơn 2.175 tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nop-ngan-sach-nha-nuoc-hon-2175-ty-dong-tu-dau-gia-bien-so-xe-o-to-post810768.html