Nông dân Ninh Bình tấp nập xuống đồng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những ngày đầu tháng 3 cả Ninh Bình xuống đồng. Cán bộ, lãnh đạo từ tỉnh đến huyện tỏa xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc. Học sinh từ THCS đến THPT nghỉ học đến ba ngày để giúp gia đình cấy lúa hoặc mang cơm ra tận ruộng, cấy từ sáng sớm, đến nhọ mặt người mới thôi...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117155&sub=56&top=38