Nới lỏng nhưng hết sức thận trọng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo ông Cao Sỹ Kiêm, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, nhưng phải có lộ trình từng bước một và đặc biệt là hết sức thận trọng, hết sức cảnh giác với lạm phát - vốn đang rình rập nền kinh tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=108133