Noi gương Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Tĩnh chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Hà Tĩnh là địa phương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; là quê hương của nhiều danh nhân lịch sử, văn hóa, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Tự, Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146577&sub=130&top=37