Nơi con sông đứng lại...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có những ước mơ, có những con người, có những cuộc đời không bao giờ chạm đến bến hạnh phúc...Có những dòng sông không chảy ra biển lớn...đó là nơi con sông đứng lại...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=67054