Nơi con chữ đang hồi sinh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đối với vùng cao, có tình trạng nhiều lớp học khi làm xong để trống vì không có học sinh. Việc thầy giáo, cô giáo trèo đèo lội suối đi vận động học sinh tới lớp là chuyện thường. Vậy mà ở một nơi thăm thẳm sương trời, người dân quá cảm phục tấm lòng của thầy giáo, cô giáo nên đã tự phá cái bếp cũ hoặc lên rừng chặt tre nứa dựng lều cho con trọ học ngay bên dòng suối chênh vênh để mong con chữ cũng được hồi sinh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132328&sub=74&top=41