Nỗ lực vượt qua “bão” giá

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Lạm phát tăng và những tác động dây chuyền đã hình thành một mặt bằng giá mới. Cần nhận diện thật rõ thực trạng này và kiến nghị, chờ đợi thêm những biện pháp hóa giải thật khả thi, hiệu quả...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/217101.asp