Nỗ lực hành động 'xanh' của doanh nghiệp đang lớn dần

Sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, kinh doanh theo phương thức bền vững, giảm tác động môi trường, đang trở thành xu hướng tất yếu. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến sự tác động của mình đối với môi trường, ý thức hơn trong việc tái tạo mảng xanh, sinh thái. Chính vì thế, hành động xanh của doanh nghiệp cũng trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc thích nghi xu hướng này.

KTSG Online

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/no-luc-hanh-dong-xanh-cua-doanh-nghiep-dang-lon-dan/