Những y, bác sĩ trẻ ở quần đảo Trường Sa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Họ là những y, bác sĩ tình nguyện ra quần đảo Trường Sa công tác mà tôi có dịp tiếp xúc. Được nghe kể và chứng kiến những câu chuyện tâm tình của họ, chúng tôi càng khâm phục và thêm hiểu, tin yêu bản lĩnh và ý chí của những bác sĩ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119455&sub=127&top=39