Những việc làm thiết thực của Đại Yên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Tây) có những cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Rõ nhất là lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, với những việc làm cụ thể.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126220&sub=50&top=37