Những thể dương nuy và cách chữa

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng dương nuy. Nhưng, y học cổ truyền xem dương nuy chủ yếu là do thận hư, khí trệ, huyết ứ...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081116232928.aspx