Những thay đổi lớn về mẫu sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Cùng với Luật Đất đai 2024, hàng loạt các dự thảo liên quan đến Luật này đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp, trong đó nổi bật là các đề xuất về sổ đỏ.

Hoàng Lâm/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-thay-doi-lon-ve-mau-so-do-theo-luat-dat-dai-2024-post1096007.vov