Những sự kiện nổi bật trong tuần từ 15 đến 21/4/2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Vinasat 1 lên quỹ đạo. Vịnh Hạ Long đã trở lại danh sách bình chọn trên trang web www.new7wonders.com. Bộ TTTT bổ nhiệm lãnh đạo mới của viện Chiến Lược Thông Tin và Truyền Thông và ban hành danh mục các tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Khởi động cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2008. Hiệp hội Công Nghiệp Ghi Âm Việt Nam trao giấy phép khai thác bản ghi nhạc cho 6 website nhạc số…

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9844&t=pcolarticle