Những sai phạm từ dự án xây dựng khu dân cư Quảng Tân

    Gốc

    ND - Để có một con đường trải đá cán nhựa dài 5,9 km, theo phương thức đổi đất lấy công trình, gần 200 hộ dân xã Quảng Tân (Quảng Xương, Thanh Hóa) bị thu hồi hơn 13,34 ha đất nông nghiệp. Nhiều hộ dân không còn đất để canh tác, phải đi làm "cửu vạn", "ô-sin", bán bánh mì dạo kiếm sống.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108258&sub=67&top=40