Những người đối mặt với hiểm nguy

    Gốc

    Hôm lên Trạm Tây Trang (Thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Tây Trang), chúng tôi lặng người khi xe đi qua địa điểm liệt sỹ Trung úy Công an Phạm Văn Cường đã anh dũng hy sinh trong lần đối mặt với đối tượng buôn ma túy cách đây vài năm. Có những sự hy sinh để làm nên sự sống mà không phải ai trong chúng ta cũng hiểu được.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/78556.cand