Những ngày đầu trong quân ngũ của tân binh Hà Tĩnh

Gần 1 tuần sau ngày nhập ngũ, các chiến sĩ tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã dần quen với nền nếp, kỷ cương quân đội, yên tâm rèn luyện và chấp hành nội quy.

Nhóm P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-cua-tan-binh-ha-tinh-post262445.html