Những lời yêu cầu bằng hình ảnh

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Hơn 100 bản gốc tranh cổ động của 18 nước trên thế giới đã được Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM phối hợp với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức thành bộ "Sưu tập tranh cổ động nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-29.9242559995