Những kiểu đồng nghiệp nên tránh xa

    Gốc

    Nếu bạn đã từng ít nhất một lần bị đồng nghiệp “đánh” sau lưng thì bạn cũng không phải là trường hợp hiếm hoi. Theo một khảo sát của tập đoàn Creative, trong số những người được phỏng vấn, hơn một nửa nói rằng họ đã từng bị động nghiệp “chơi xấu”.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/239001.asp