Những kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về bán "nhà 61/CP"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Gần 13 năm, từ năm 1995 đến tháng 9/2007, toàn thành phố mới bán được 113.600 căn hộ, đạt gần 68% quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=27739