Những game hay nhưng ít được chú ý năm 2008

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Tất cả đều xuất sắc về cả mặt hình ảnh và lối chơi nhưng lại bị lãng quên bởi sự xuất hiện của các tên tuổi lớn.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2009/02/3B9AEF29