Những điều lưu ý khi con trẻ mọc răng

    Gốc

    Thông thường, trẻ con bắt đầu mọc răng khi chúng được 5-7 tháng tuổi. Những chiếc răng sữa còn lại sẽ tiếp tục nhú lên cho đến khi trẻ được khoảng 2 tuổi rưỡi.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081004164100.aspx