Những điều không bình thường trong "kỳ án" nhà 36 - Nguyễn Thị Diệu (Q3, TP HCM)

Đầu tháng 2/2009, bà Nguyễn Thị Thanh Tao, nguyên đơn trong vụ kiện nhà 36 - Nguyễn Thị Diệu (NTD) nhận được Thông báo số 1964/THA ngày 3/2/2009, yêu cầu bà Tao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo này có trách nhiệm tự nguyện giao diện tích căn nhà 36 NTD cho Cơ quan THA để nơi này giao lại cho người trúng đấu giá là ông Hoàng Ngọc Tài, anh em cột chèo với ông Lê Hồng Phương.