Những điều dễ bị bỏ qua của bệnh cao huyết áp

    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù không thiếu thuốc hạ áp, mặc dù thầy thuốc hiểu nhiều hơn về trái tim và mạch máu, kỹ thuật y khoa đến đó chắc chắn còn nhiều tiến bộ nhảy vọt nhưng tại sao lại nghịch lý như thế?

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=64906