Những con nghiện "phim đen" trong làng đại học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vừa vào tiệm internet T.N (ngã ba chợ SV), M. đến thẳng chiếc máy nằm trong góc cuối cùng, mặc dù hai dãy phía ngoài có cả chục chiếc còn trống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=91460