Những chuyện chưa biết về Amy Winehouse

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có những bí mật tưởng như cả thế giới đã biết nhưng có những chuyện có thể bạn chưa nghe bao giờ! Chính những vụn vặt đó đã làm nên một Amy tài năng ngập trong bùn đen hôm nay!

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=45159