Những chướng ngại vật khiến lãnh đạo “ngã ngựa”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ai ở cương vị lãnh đạo cũng muốn mình "yên thân, ấm chỗ", nhưng vẫn có tham vọng thăng tiến cao hơn. Bất chấp tất cả những nỗ lực ấy, nhiều người vẫn phải từ bỏ vị trí của mình...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=37189