Những chú bé “dạt vòm”

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trò chuyện với một thằng con trai 16 tuổi, nó không biết mẹ nó làm gì để nuôi nó, vì nó chưa bao giờ hỏi hay vì mẹ nó chưa bao giờ nói - tôi không biết nhưng rõ ràng là nó không quan tâm gì tới mẹ nó và ngược lại. Ở một gia đình như thế, thử hỏi đứa con nào chẳng muốn bỏ nhà đi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89964.cand