Những “chiêu” chạy dự án, bán kiếm lời…

    Gốc

    Thuê hẳn một chiếc Innova mới cáu, trong vai một doanh nghiệp tôi “cày” nát các khu đất ở quận 7 TPHCM để… đầu tư dự án! Một tay “cò” chuyên nghiệp nói thẳng: “Đất thì đầy ra đó, nhưng để...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/02/25/101211/6048