Những cánh thư theo tàu ra đảo

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cưới vợ được 10 ngày thì thượng úy Vinh nhận lệnh ra Trường Sa. Trong 1 năm công tác, Vinh đã nhận được hơn 40 phong bì chứa hơn 200 lá thư của vợ chất đầy tâm sự trong những ngày đằng đẵng xa chồng...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2008/1/15/222728.tno