Những bài học trong phòng ngừa trộm cắp cước viễn thông quốc tế tại Hải Phòng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tội phạm có yếu tố nước ngoài sử dụng công nghệ cao đang ngày một diễn biến phức tạp. Không những khai thác triệt để những tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện tội phạm, chúng còn sử dụng người Việt Nam đứng tên thành lập doanh nghiệp, lấy đó làm vỏ bọc để hoạt động phạm tội mà những vụ trộm cắp viễn thông quốc tế ở Hải Phòng gần đây đang là những minh chứng.>> Hải Phòng: Bóc gỡ 2 điểm trộm cắp cước viễn thông quốc tế

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/6/92337.cand