Nhựa Tân Hóa sẽ lên sàn Tp.HCM

    Gốc

    Ngày 19/6, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa sẽ được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ac6eec131cc8b5&page=category