Nhớ một thời chiến tranh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    "Những cựu chiến binh thành phố Kharkov từng tham gia chiến đấu bảo vệ Việt Nam rất xúc động khi thăm Bảo tàng Phòng không không quân. Chúng tôi được trở lại mảnh đất anh hùng này, mảnh đất mà chúng tôi đã nhớ, nhớ rất nhiều... Trái tim của chúng tôi luôn ở bên nhân dân Việt Nam anh hùng" - Những dòng chữ này do Đại tá Petr Mikhailovich Sergiuk, đại diện đoàn cựu chuyên gia Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam ghi vào sổ lưu niệm Bảo tàng PKKQ, sáng 2/1/2009. >> Tổ chức Chương trình "Đồng đội - Ngày gặp lại"

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/1/107088.cand