NHNN thu hồi Giấy phép của NH Commonwealth Bank of Australia chi nhánh TP. HCM

  TBNH
  Gốc

  Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định về việc thu hồi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

  Ảnh minh họa

  Theo đó, Thống đốc chấp thuận thu hồi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 03/GP-NHNN ngày 08/01/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

  Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc niêm yết Quyết định thu hooig Giấy phép, thanh lý tài sản và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2017.

  HP

  Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/nhnn-thu-hoi-giay-phep-cua-nh-commonwealth-bank-of-australia-chi-nhanh-tp-hcm-69334.html